Pietraszczyk-Sękowska, J. (2022) “Mikrokonteksty przemocy w wojnie domowej. O konflikcie zbrojnym, lokalnych antagonizmach i siłach chłopskich w Peru”, Politeja, 19(6(81), pp. 363–383. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.81.18.