“Cerkiew greckokatolicka w dobie transformacji systemowej – dyskusja” (2023) Politeja, 20(2(83), pp. 57–67. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.83.03.