Szlachta, B. (2023) “Janina Kostkiewicz, Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939: Aspekty ideologiczne i pedagogiczne”, Politeja, 20(2(83), pp. 277–282. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.83.13.