Łabędzka, I. (2023) “Teatr tańca Brama Chmur w poszukiwaniu chińskiej i tajwańskiej tożsamości kulturowej”, Politeja, 20(4(85), pp. 25–37. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.85.02.