Trojnar, E. (2023) “Znaczenie „dyplomacji demokracji” dla współczesnego Tajwanu”, Politeja, 20(4(85), pp. 39–75. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.85.03.