Targosz, T. (2023) “Imigranci z Azji Południowo-Wschodniej w polityce zagranicznej Tajwanu”, Politeja, 20(4(85), pp. 85–103. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.85.05.