Kowalski, B. (2023) “Od Havla do Pavla: ciągłość i zmiana w relacjach czesko‑tajwańskich w kontekście bezpieczeństwa ontologicznego”, Politeja, 20(4(85), pp. 139–160. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.85.08.