Ziętek, A. W. (2023) “Różne oblicza dyplomacji demokracji Tajwanu”, Politeja, 20(4(85), pp. 203–209. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.85.11.