Gacek, Łukasz and Trojnar, E. (2023) “Tajwan w piśmiennictwie Romana M. Sławińskiego”, Politeja, 20(4(85), pp. 219–221. Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/5409 (Accessed: 18 June 2024).