Gelles, K. (2023) “Między potępieniem a (n)ostalgią: O upolitycznianiu enerdowskiego dziedzictwa w zjednoczonych Niemczech”, Politeja, 20(5(86), pp. 35–54. doi: 10.12797/Politeja.20.2023.86.03.