Lis, R. (2018) “Od pochwały „demokracji szlacheckiej” do krytyki „rządu monarchiczno‑demokratycznego”: Konfederacja targowicka a tendencje rozwojowe szlacheckiego republikanizmu”, Politeja, 15(4(55), pp. 43–55. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.55.03.