Winczewski, D. (2018) “Myśl wojskowa Mao Zedonga”, Politeja, 15(4(55), pp. 77–102. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.55.05.