Kilar, A. (2018) “Zabójstwo ideologiczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego”, Politeja, 15(4(55), pp. 267–283. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.55.13.