Tomasiewicz, J. (2019) “Pędy na zrębie. Na marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza "Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa"”, Politeja, 15(4(55), pp. 309-317. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.55.15.