Dąbrowska, A. “William Szekspir W postpamięciowym Dyskursie O zagładzie”. Politeja, vol. 12, no. 3 (35), July 2015, pp. 213-25, doi:10.12797/Politeja.12.2015.35.16.