Fiszer, J. M. “Czy Brexit Przyspieszy Rewizję Traktatu lizbońskiego I Uratuje Unię Europejską?”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 17-43, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.02.