Molo, B. “Regulacje Na Rzecz bezpieczeństwa Dostaw I W Sytuacjach Kryzysowych Przed I Po wejściu W życie Traktatu Z Lizbony Na przykładzie Zaopatrzenia W Gaz Ziemny”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 65-78, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.04.