Kosowska‑Gąstoł, B. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Europejskie Partie Polityczne”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 93-105, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.06.