Curyło, B. “„Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania Na Temat wpływu Wybranych rozwiązań lizbońskich Na Dyplomację UE W Multilateralnym środowisku międzynarodowym”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 147-61, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.10.