Galent, M. “Kryzys Systemowy Strefy Euro W Cieniu Traktatu Z Maastricht I Traktatu Z Lizbony”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 191-13, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.13.