Mach, E. “Edukacyjne Implikacje Traktatu lizbońskiego”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 243-55, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.16.