Śliwa, R. “Proces Regulacji Unijnych W świetle Traktatu Z Lizbony a Istota Koncepcji narzędzia Oceny Wpływu”. Politeja, vol. 15, no. 3(54), May 2018, pp. 301-1, doi:10.12797/Politeja.15.2018.54.20.