Krzyżanowska-Skowronek, I. “Stabilność Systemu międzynarodowego – Wybrane ujęcia I Problemy”. Politeja, Vol. 17, no. 6(69), Oct. 2020, pp. 71-99, doi:10.12797/Politeja.17.2020.69.04.