Dardziński, P. “Ekonomia Polityczna I Problemy Badań Relacji między Ekonomią a Polityką”. Politeja, Vol. 17, no. 6(69), Oct. 2020, pp. 245-57, doi:10.12797/Politeja.17.2020.69.12.