Chmieli, M. . “Polemika między Komunitarianizmem a Kontraktualistami Jako Nowa odsłona Sporu między Iusnaturalizmem a Pozytywizmem Prawniczym”. Politeja, vol. 10, no. 4(26), Oct. 2013, pp. 127-4, doi:10.12797/Politeja.10.2013.26.06.