Łatka, R. . “Czy Prymasa Wyszyńskiego można określać Mianem Realisty Politycznego?”. Politeja, vol. 10, no. 3(25), Aug. 2013, pp. 201-1, doi:10.12797/Politeja.10.2013.25.13.