Tkaczyński, J. W. ., J. M. . Guzik, and M. . Pletnia. “Proces Starzenia Się społeczeństw: O Potrzebie Badań W Zakresie (nie)uchronności Zmian Demograficznych a (nie)trafności Polityki społecznej państwa W świetle doświadczeń Japonii, Korei Południowej, Niemiec I Polski”. 2021. Politeja, vol. 18, no. 6(75), Mar. 2022, pp. 263-82, doi:10.12797/Politeja.18.2021.75.13.