Sondel-Cedarmas, J. “Rozliczyć przeszłość? O Pozornej Defaszyzacji Włoch W Okresie Transformacji (1943-1948)”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4467.