Sondel-Cedarmas, J. “Rozliczyć przeszłość? O Pozornej Defaszyzacji Włoch W Okresie Transformacji (1943-1948)”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, pp. 31-46, doi:10.12797/Politeja.19.2022.76.02.