Abassy, M. . “Status I Funkcje Rosyjskiej Inteligencji W społeczeństwie Posttotalitarnym”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, pp. 63-78, doi:10.12797/Politeja.19.2022.76.04.