Abassy, M. . “Status I Funkcje Rosyjskiej Inteligencji W społeczeństwie Posttotalitarnym”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4469.