Mach, E. “Propedeutyka Przygotowania Aktywnego Obywatela Europejskiego W świetle Ministerialnych Wytycznych Programowych Dla Edukacji Wczesnoszkolnej W Polsce”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4474.