Mach, E. M. “Propedeutyka Przygotowania Aktywnego Obywatela Europejskiego W świetle Ministerialnych Wytycznych Programowych Dla Edukacji Wczesnoszkolnej W Polsce”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, pp. 167-8, doi:10.12797/Politeja.19.2022.76.09.