Nyzio, A. “Populizm Penalny W Polsce W Latach 2007-2015 Z Perspektywy Socjotechniki władzy”. Politeja, vol. 19, no. 1(76), May 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4483.