Sobkowiak, L. “Kategorie Analityczne Konfliktu Politycznego W Interdyscyplinarnej Perspektywie”. Politeja, vol. 19, no. 2(77), July 2022, pp. 73-85, doi:10.12797/Politeja.19.2022.77.03.