Brodowski, J., and M. Winiarska-Brodowska. “Państwa Kaukazu Południowego W Wypowiedziach Rzeczniczki Prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej”. Politeja, vol. 19, no. 3(78), Nov. 2022, pp. 35-52, doi:10.12797/Politeja.19.2022.78.03.