Nyzio, A. “Relacje pomiędzy Policją a samorządem Terytorialnym – ujęcie Prawne I Polityczne”. Politeja, vol. 19, no. 4 (79), Dec. 2022, pp. 219-4, doi:10.12797/Politeja.19.2022.79.13.