Kosowski, B., and A. Kułakowska. “Percepcja bezpieczeństwa Ekonomicznego Gospodarstw Domowych”. Politeja, vol. 19, no. 4 (79), Dec. 2022, pp. 327-42, doi:10.12797/Politeja.19.2022.79.16.