Gelles, K. “Między potępieniem a (n)ostalgią: O Upolitycznianiu Enerdowskiego Dziedzictwa W Zjednoczonych Niemczech”. Politeja, vol. 20, no. 5(86), Dec. 2023, pp. 35-54, doi:10.12797/Politeja.20.2023.86.03.