Lis, R. “Od pochwały „demokracji szlacheckiej” Do Krytyki „rządu monarchiczno‑demokratycznego”: Konfederacja Targowicka a Tendencje Rozwojowe Szlacheckiego Republikanizmu”. Politeja, vol. 15, no. 4(55), June 2018, pp. 43-55, doi:10.12797/Politeja.15.2018.55.03.