[1]
Polit, J. 2020. „Co powiedziałem, jest prawdą”: Ptaki moa (Dinornithiformes) w pamięci Maorysów. Intercultural Relations. 4, 1(7) (Sep. 2020), 93–123. DOI:https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.06.