[1]
Banaś, M. 2020. Reaktywacja nordyckich bogów: Rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci. Intercultural Relations. 4, 1(7) (Sep. 2020), 143–163. DOI:https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.08.