[1]
Hołda, R. 2020. „Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej. Intercultural Relations. 4, 1(7) (Sep. 2020), 189–194. DOI:https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.11.