[1]
Lis, A. and Rybkowski, R. 2022. Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni. Intercultural Relations. 6, 1(11) (Jun. 2022), 41–60. DOI:https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03.