[1]
Grzymała-Moszczyńska, H. and Różańska-Mglej, M. 2019. Komiks jako sposób radzenia sobie z traumą uchodźczą. Intercultural Relations. 3, 1(5) (Jun. 2019), 169–185. DOI:https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.07.