(1)
Michalewski, T. . Tożsamość Narodowa a Problem „polskości” I „śląskości” W twórczości Jana Goczoła. RM-IR 2020, 4, 9-25.