(1)
Paleczny, T. . Dziedzictwo Kulturowe wspólnot Lokalnych W Tradycji Ustnej: Podłoże Konstruowania pamięci Historycznej. RM-IR 2020, 4, 65-78.