(1)
Polit, J. „Co powiedziałem, Jest prawdą”: Ptaki Moa (Dinornithiformes) W pamięci Maorysów. RM-IR 2020, 4, 93-123.