(1)
Banaś, M. . Reaktywacja Nordyckich bogów: Rzecz O Neopoganizmie Jako formie/odsłonie/Emanacji wspólnotowej pamięci. RM-IR 2020, 4, 143-163.