(1)
Hołda, R. . „Nie Ma Potrzeby Opisywać Go szczegółowo” – O Stroju Krakowskim Inaczej. RM-IR 2020, 4, 189-194.