(1)
Konarski, W. Język I Relacje międzykulturowe W kontekście Etnopolitycznym: Zarys Teoretyczny I Wybrana Egzemplifikacja. RM-IR 2017, 1, 139-159.