(1)
Kantor, R. Interkulturowość Zabawy. Obce Wzory Kultury Zabawy I Rozrywki I Ich Recepcja We współczesnej Kulturze Ludycznej Krakowa. RM-IR 2017, 1, 161-195.