(1)
Golemo, K. Muzyka W Relacjach mińôdzykulturowych. RM-IR 2017, 1, 197-218.